Sound Track 126 Views

Player Selector

Episode List

Enkou JK Bitch Gal: Ojisan to Namapako Seikatsu

Enkou JK Bitch Gal: Ojisan to Namapako Seikatsu

เรื่องย่อ

มนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมีรายได้สูงแต่ว่างเปล่าใช้เงินเพื่อสนองความต้องการของเขา และมันก็เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงบางคนที่ Bitch Gals


Tags:

what going on?