Sound Track 710 Views

Player Selector

Episode List

Pinkerton

Pinkerton

เรื่องย่อ

เมื่อเด็กสาวที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อชดใช้หนี้เพราะว่าพ่อของเธอนั้นได้ขโมยเงินไว้ เธอจึงต้องใช้ทุกอย่างเพื่อชดใช้แทนเงินไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเธอก็ตาม..


Tags:

what going on?