Sound Track 236 Views

Player Selector

Episode List

Yari Agari

Yari Agari

เรื่องย่อ

กลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มนึงชอบมีเรื่องและสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนอยู่เสมอ จนวันนึงเรื่องนี้ไปถึงสภานักเรียนและพวกเธอก็ได้ลงมาจัดการ


Tags:

what going on?